Rejestr umów

ID pozycji** Wartość Typ** Data zawarcia* Okres DO* Przedmiot umowy
PPS - [1000001]
130,00
O
2022-09-30
2022-09-30
Wynajęcie sali w dniu 30.09.2022
Polska 2050 - [1000002]
4 000,00
I
2023-03-01
3000-01-01
Podnajem części lokalu biuro...
Polska 2050 - [1000003]
800,00
I
2023-03-01
3000-01-01
Podnajem części lokalu biuro...
Polska 2050 - [1000004]
800,00
I
2023-03-01
3000-01-01
Podnajem części lokalu biuro...
Polska 2050 - [1000005]
15 000,00
O
2023-03-01
2023-03-01
Zakup domeny internetowej
Polska 2050 - [1000024]
0,00
N
2023-02-08
3000-01-01
Świadczenie usługi w postaci...
Polska 2050 - [1000026]
28 500,00
I
2023-02-01
2023-04-30
wykonania zlecenia w postaci...
Polska 2050 - [1000028]
6 000,00
I
2023-02-01
2023-04-30
Obsługa prawna i administrac...
Polska 2050 - [1000029]
21 000,00
I
2023-02-01
2023-04-30
pełnieniem funkcji Rzecznika...
Polska 2050 - [1000032]
25 500,00
I
2023-02-01
2023-04-30
Koordynacja działań związany...
Polska 2050 - [1000033]
30 000,00
I
2023-02-01
2023-04-30
Prace związane koordynacją w...
Polska 2050 - [1000034]
18 000,00
I
2023-02-01
2023-04-30
Koordynacja zadań wynikający...
Polska 2050 - [1000035]
0,00
B
2023-01-26
3000-01-01
Współpraca w zakresie realiz...
Polska 2050 - [1000036]
3 000,00
O
2023-01-02
2023-01-31
wykonania zlecenia w postaci...
Polska 2050 - [1000037]
8 500,00
O
2023-01-02
2023-01-31
zadanie w postaci koordynacj...
Polska 2050 - [1000038]
3 570,93
I
2023-01-10
3000-01-01
Powierzenie przetwarzania da...
Polska 2050 - [1000039]
8 500,00
O
2023-01-02
2023-01-31
Zadania w postaci koordynacj...
Polska 2050 - [1000043]
6 000,00
O
2023-01-02
2023-01-31
Prace w postaci koordynacji ...
Polska 2050 - [1000044]
10 000,00
O
2023-01-02
2023-01-31
prace związane koordynacją w...
Polska 2050 - [1000045]
7 000,00
O
2023-01-02
2023-01-31
prace administracyjno-biurow...
Polska 2050 - [1000158]
8 500,00
O
2022-12-16
2022-12-31
Koordynacja działań związany...
Polska 2050 - [1000159]
4 375,00
I
2022-11-11
3000-01-01
Świadczenie usług informatyc...
Polska 2050 - [1000160]
0,00
B
2022-05-23
3000-01-01
Uwzględnienie w treści umowy...
Polska 2050 - [1000164]
12 000,00
I
2022-10-31
2022-12-31
Koordynacja zadań wynikający...
Polska 2050 - [1000165]
10 000,00
I
2022-10-31
2022-11-30
Prace związane koordynacją w...
Polska 2050 - [1000167]
6 000,00
I
2022-10-31
2022-12-31
prace związane z pełnieniem ...
Polska 2050 - [1000168]
1 107,00
O
2022-10-18
2022-10-20
Wynajem Auli Magna w dniu 20...
Polska 2050 - [1000172]
6 000,00
O
2022-10-01
2022-10-31
Koordynacja zadań wynikający...
Polska 2050 - [1000173]
8 500,00
O
2022-10-01
2022-10-31
Koordynacja działań związany...
Polska 2050 - [1000174]
10 000,00
O
2022-10-01
2022-10-31
Prace związane koordynacją w...
Wybranych pozycji: 2113 / Łączna wartość wybranych pozycji: 81 545 628,31

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora.  ID pozycji to pole techniczne dla wyróżnienia umowy w systemie.
Przyjęte skróty nazw partii politycznych mają charakter wyłącznie umowny - ze względów technicznych funkcjonowania rejestru.

Typy wartości:
O - określona - wartość umowy określona konkretną kwotą
M - maksymalna - podano tylko, jakiej kwoty wartość umowy nie może przekroczyć
N - nieokreślona - nie podano ani wartości, ani stawki, ani opisu pozwalającego na wyliczenie wartości umowy - jednak z opisu wynika, że umowa nie jest bezpłatna
S - stawka - podano tylko stawkę (stawki) umowy w sposób nie pozwalający na obliczenie nawet części wartości umowy
B - brak - nie podano żadnej informacji o wartości umowy albo podano, że umowa ma charakter bezpłatny
I - inna - wartość umowy została wyliczona przez administratora rejestru na podstawie opisu umowy i/lub stawki

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).